Onze club / Contact

facebook

Alex De Smet

E-mail: alex.de.smet@wtcvossenberg.be

 

Tom Van Dyck

E-mail: tom.van.dyck@wtcvossenberg.be

CONTACT

Voorzitter : Tom Van Dyck

 

tom.van.dyck@wtcvossenberg.be

 

 

 

Secretaris : Tom Van Dyck

 

tom.van.dyck@wtcvossenberg.be

 

 

 

Penningmeester : Alex De Smet

 

alex.de.smet@wtcvossenberg.be

 

 

 

Webmaster : ADS

 

webmaster@wtcvossenberg.be

 

 

Wie beschikt over een vrijetijdspas van de stad Herentals geniet steeds van 50% korting op het bestaande lidgeld van de club.

Bestuur – Taak- en functieomschrijvingen

 

Taak- en functieomschrijving voorzitter

De voorzitter is belast met de leiding van de vereniging, geeft leiding aan het bestuur, regelt de bestuursactiviteiten en treedt op als vertegenwoordiger en woordvoerder van het bestuur.

 

De voorzitter is het boegbeeld van de vereniging en draagt zorg voor externe contacten. De voorzitter leidt de vergaderingen. De voorzitter deelt zijn taken met de andere leden van het dagelijks bestuur.

 

De voorzitter stimuleert en coördineert verenigingsactiviteiten.

 

Taak –en functieomschrijving secretaris

De secretaris is belast met de voornamelijk administratieve ondersteuning. Anderzijds organiseert en coördineert de secretaris de voortgang en verslaggeving van bestuursactiviteiten en de informatiestroom in de vereniging.

 

Taak- en functieomschrijving penningmeester

De penningmeester draagt zorg voor het financieel beheer van de vereniging en is verantwoordelijk voor de begroting en het financieel jaarverslag. Daarnaast is de penningmeester belast met de bewaking van de tijdslijn die daarvoor moeten worden doorlopen. Hij draagt zorg voor de financiële administratie.

 

Taak – en functieomschrijving bestuursleden (bestuursleden, feestleider, kalenderverantwoordelijken)

Elk bestuurslid is belast met een taak op een bepaald, specialistisch, gebied. Een bestuurslid van de vereniging maakt onderdeel uit van het bestuur. Een bestuurslid werkt, eventueel in samenwerking met werkgroepen, aan projecten in de vereniging. Hij/ zij doet verslag tijdens de bestuursvergaderingen..

Ideeënbeheer

 

Verbeterpunten

 

Klachtenbeheer

 

 

Elke clublid kan bij de club terecht voor het melden van ideeën, aangeven van verbeterpunten of het melden van klachten.

 

 

Elke melding met bijhorend voorstel kan gaan over de werking, over voorstellen voor activiteiten, voorstellen over de kalender, … en eventuele andere ideeën, verbeterpunten of klachten.

 

 

De melding kan gebeuren:

 

-mondeling bij een van de bestuursleden

 

-via e-mail naar alex.de.smet@wtcvossenberg.be of tom.van.dyck@wtcvossenberg.be

 

 

Elke melding wordt met de nodige discretie behandeld.

 

 

In de eerstvolgende bestuursvergadering wordt de melding geagendeerd.